Scholen niet zo veilig als vaak gedacht wordt

In Nederland heerst vaak het beeld dat scholen relatief veilig zijn, zeker in vergelijking met landen als de Verenigde Staten of Zweden, waar schiet- en geweldsincidenten op scholen regelmatig het nieuws halen. Toch komen ernstige incidenten op scholen vaker voor dan soms gedacht wordt, stelt Maarten Mijwaart van Explicate.

“Dat er niet regelmatig schietpartijen op scholen voorkomen, kan de indruk wekken dat we ons weinig zorgen hoeven te maken over de veiligheid in het Nederlandse onderwijs. Echter, als we inzoomen op de realiteit, blijkt dit beeld niet volledig te kloppen”, stelt Mijwaart. Hoewel Nederland inderdaad zelden te maken heeft met extreme gevallen van geweld, komen veiligheid gerelateerde incidenten in Nederlandse scholen vaker voor dan men zou denken. De Landelijke Veiligheidsmonitor 2020-2021 (uitgebracht in Januari 2022) werpt licht op de situatie. Alhoewel de auteurs er voor lijken te kiezen een positief beeld te schetsen, geeft het rapport toch een aantal verontrustende feiten weer. Eén op de vijf basisscholen heeft bijvoorbeeld het afgelopen schooljaar aangifte gedaan van één of meer veiligheidsincidenten. De veiligheid op scholen is een belangrijk aandachtspunt in Nederland. Scholen moeten voorbereid zijn op verschillende soorten incidenten, variërend van medische noodsituaties tot brandveiligheid en van pesten tot datalekken. Cosafe Technology biedt scholen een communicatieplatform dat speciaal is ontworpen om de impact van deze en andere soorten incidenten te beperken.