Alarmopvolging

Neem geen onnodige risico’s en laat onze professionele beveiligers dag en nacht uw alarmmeldingen afhandelen. Uw alarmcentrale wordt gekoppeld aan onze meldkamer. Bij een alarmmelding sturen wij direct de mobiele surveillance naar de locatie. Alarmopvolging verzorgen wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

Bij aankomst voert de beveiliger een externe ronde uit om het gebouw te controleren op braaksporen en/of schade. Hierna zal hij een interne ronde uitvoeren en zal hij onder andere het inbraakalarmsysteem controleren op de oorzaak van het alarm. In geval van een inbraak verzorgen wij de volledige afhandeling hiervan. Onze meldkamer houdt u desgewenst op de hoogte. Zodra het gebouw veilig en afgesloten is, zal de beveiliger het alarmsysteem resetten, inschakelen en weer met vervolg gaan.

Bij alarmopvolging gaat het niet alleen om inbraakmeldingen maar worden (storings-)meldingen van bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, klimaatbeheersingssystemen en koelinstallaties afgehandeld door onze mobiele surveillance.

Na elke alarmopvolging maakt beveiliger een digitaal rapport op wat per email wordt toegestuurd. Zo ziet u onder andere direct wat de aanleiding voor het alarm was en welke acties er door de beveiliger zijn ondernomen. Indien gewenst krijgt een gratis inlog van het online klantenportal, zo heeft u altijd en overal direct inzicht in de uitgevoerde en ook van de nog uit te voeren werkzaamheden en alarmopvolgingen.

Onze beveiligers zijn Opgeleid Persoon en zijn daarom ook bevoegd om de brandmeldinstallatie te bedienen voor bijvoorbeeld het dagelijks beheer of bij storingsmeldingen en uiteraard bij echte brandalarmen.