Alarmopvolging

Neem geen onnodige risico’s en laat onze beveiligers van de mobiele surveillance dag en nacht uw alarmmeldingen afhandelen. Uw alarmcentrale wordt gekoppeld aan onze meldkamer. Bij een alarmmelding sturen wij direct de mobiele surveillance ter plaatse. Alarmopvolging verzorgen wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

Bij aankomst voert de beveiliger een externe ronde uit om het gebouw te controleren op braaksporen en/of schade. Hierna zal hij een interne ronde uitvoeren en zal hij onder andere het inbraakalarmsysteem controleren op de oorzaak van het alarm. In geval van een inbraak verzorgen wij de volledige afhandeling hiervan. Onze meldkamer houdt u desgewenst op de hoogte. Zodra het gebouw weer afgesloten kan worden zal de beveiliger het alarmsysteem resetten, inschakelen en weer met vervolg gaan.

Bij alarmopvolging gaat het niet alleen om inbraakmeldingen. Ook (storings-)meldingen van bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, klimaatbeheersingssystemen en koelinstallaties afgehandeld door onze mobiele surveillance. Echt elk type (alarm-)melding wordt door onze mobiele surveillance afgehandeld. Verder kan de mobiele surveillance op verzoek toegang tot een gebouw verlenen aan bevoegden.

Na elke alarmopvolging maakt beveiliger een digitaal rapport op welke gratis per email wordt toegestuurd. Zo ziet u onder andere direct wat de aanleiding voor het alarm was en welke acties er door onze beveiliger zijn ondernomen. Indien gewenst kunt u ook een gratis inlog van ons online klantenportal krijgen. Zo heeft u altijd en overal direct inzicht in de uitgevoerde en ook van de nog uit te voeren werkzaamheden en alle afgehandelde alarmopvolgingen.

Onze beveiligers zijn Opgeleid Persoon en zijn daarom ook bevoegd om de brandmeldinstallatie te bedienen voor bijvoorbeeld het dagelijks beheer of bij storingsmeldingen en uiteraard bij echte brandalarmen.