Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naw gegevens, e-mailadres, telefoon-nummer, curriculum vitae en uw ip-adres.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij:

  • om contact met u op te nemen om antwoord te geven op uw vragen;
  • om een aanbieding op maat samen te stellen en op te volgen;
  • voor het uitvoeren van onze overeenkomen dienstverlening;
  • om werving & selectie activiteiten uit te voeren.

Deze gegevens leggen we vast in een fysiek en digitaal dossier. De bewaartermijn van onze klant-dossiers is 7 jaar na levering van de laatste diensten. Onze uitgebrachte aanbiedingen bewaren wij in het klantdossier. Afgewezen aanbiedingen verwijderen wij na 2 jaar. Sollicitaties bewaren wij in het personeelsdossier welke wij 2 jaar bewaren na einde dienstverband. Afgewezen sollicitaties bewaren wij 4 weken.

Verder willen we graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Om dit te monitoren kunnen wij u uitnodigen om deel te nemen aan onze periodieke klantevaluaties. Hierbij staat het u vrij uw naw gegevens in de evaluatie in te vullen. Mocht u hiervoor kiezen, nemen wij mogelijk contact met u op om eventuele verbeterpunten met u te bespreken. Klantevaluaties bewaren we maximaal twee jaar na het verwerken hiervan. Daarnaast maken wij gebruik van een klachtenregister. Ook hierbij kunt u ervoor kiezen uw gegevens aan ons door te geven. Kiest u hiervoor, dan zullen we uw gegevens gebruiken om contact met u opnemen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. We bewaren communicatie omtrent de klachten in uw klantdossier.

Bezoekt u wel eens onze website?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij zowel actief als passief een aantal gegevens van u. We vragen u om toestemming voor het verzamelen van deze gegevens. De gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard met een maximum van één jaar.

Contact- & sollicitatieformulier

Op onze contact- en sollicitatiepagina is het voor u mogelijk om middels een contactformulier actief uw gegevens aan ons te verstrekken. Het gaat hierbij om uw naam, emailadres, telefoonnummer en curriculum vitae. Wij gebruiken deze informatie om naar aanleiding van uw bericht contact met u op te kunnen nemen.

Cookies

BBN gebruikt cookies om onze website zo efficiënt mogelijk te laten werken. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze server worden teruggestuurd. Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat de cookies worden geweigerd. Als u hiervoor kiest, is het mogelijk dat bepaalde gedeeltes van de website van BBN niet goed functioneren.

Google analytics

Als u de website van BBN bezoekt, doet u dat anoniem. Wij kunnen niet zien wie onze website bezoekt. Wel wordt via de website een cookie geplaatst van Google als onderdeel van de Analytics dienst. BBN gebruikt deze dienst om bij te houden hoeveel bezoekers onze website trekt en welke pagina’s het meest worden bezocht. Het doel hiervan is de inrichting en de inhoud van de website te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. BBN heeft geen toestemming verleent aan Google de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Informatie verkregen uit Google Analytics wordt 365 dagen bewaard door Nochii Online Marketing te Amsterdam, alle gegevens die bewaard worden zijn niet persoonsgebonden.

Social media

BBN beschikt over een facebook account waar wij graag informatie delen over activiteiten binnen onze organisatie met onze vrienden. In de basis doen wij dit altijd anoniem. Foto’s waarop personen herkenbaar worden afgebeeld, worden alleen geplaatst nadat wij expliciet om toestemming hebben gevraagd. Na het plaatsen van een foto van u, bent u te allen tijde gerechtigd om ons te verzoeken deze van ons account te verwijderen. BBN zal hier zeker aan voldoen. Echter, berichten en foto’s die ondertussen door anderen zijn gedeeld vallen buiten onze invloedsfeer.

Hoe gaat BBN om met mijn persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk binnen onze organisatie en worden middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Daartoe zijn alle personen werkzaam bij of voor ons gescreend en ge-houden aan geheimhouding. Tevens beschikken wij over het Keurmerk Beveiliging waarbij wij jaarlijks worden geaudit door een onafhankelijk deskundige certificerende instelling op onder andere waarborgen over integriteit.

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst. Behoudens Google Analytics worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden buiten de EU.

Uitsluitend met leveranciers waarmee in een verwerkersovereenkomst afspraken zijn vastgelegd over hoe zij om dienen te gaan met persoonsgegevens, delen wij uw persoonsgegevens (contact-informatie). Wij delen alleen die informatie die noodzakelijk is om een de diensten voor u te kunnen uitvoeren.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Welke privacy rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken naar u of een door u genoemde derde te sturen.
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt beroep doen op opstaande privacy rechten door een e-mail met uw verzoek te sturen naar info@bbnbeveiliging.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek. Wel is het zo dat wij als organisatie wettelijk verplicht zijn een aantal gegevens te verwerken, waardoor het mogelijk niet toegestaan is om bepaalde gegevens te wissen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.

Waar kan ik terecht als ik een klacht of vragen heb met betrekking tot mijn privacy?
Wanneer u vragen heeft over deze privacy statement, de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht wilt indienen, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor via 0346-552507. Daarnaast kunt u uw vragen, opmerkingen en klachten stellen per mail of schriftelijk naar onderstaand adres.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
BBN Beveiliging B.V. (KvK 30077137) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-gegevens.

Straatweg 30
3604 BB Maarssen
www.bbnbeveiliging.nl
info@bbnbeveiliging.nl
0346-552507