Beveiligingsbranche vraagt regering om ondersteuning

In een brief aan minister-president Rutte vraagt Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, het kabinet om maatregelen die nodig zijn om de economische gevolgen van de coronacrisis voor de beveiligingsbranche te beperken. Anders zullen veel bedrijven het mogelijk niet redden.

De beveiligingsbranche wil volgens Van der Steur ook onder deze moeilijke omstandigheden blijven bijdragen aan een veilig Nederland en heeft daarvoor ondersteuning van de overheid hard nodig. ‘Beveiliging is net als politie, ambulance en de zorg onderdeel van de kritische infrastructuur van Nederland. Daarom vragen wij het kabinet om adequate maatregelen te nemen om de negatieve economische gevolgen voor beveiligingsbedrijven te beperken.’

Werktijdverkorting
Ondanks de coronacrisis moet het beveiligen van luchthavens, havens, bedrijven, kantoren, industriële installaties, maar ook winkels, geldautomaten en winkelcentra gewoon doorgaan. Om dit mogelijk te maken is het volgens de brancheorganisatie noodzakelijk dat de beveiligingsbedrijven financieel gezond blijven. Daarom vraagt zij de overheid om snelle en adequate toegang tot werktijdverkorting, zodat geen zware verliezen worden geleden op bijvoorbeeld evenementen die zijn afgelast. Zo zou de huidige eis moeten vervallen dat iemand 26 weken in dienst moet zijn voordat werktijdverkorting kan worden aangevraagd. Zeker omdat veel bedrijven na de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) na 1 januari vaak nieuw personeel hebben aangenomen.

Noodfonds
De coronacrisis leidt ook voor veel beveiligingsbedrijven plotseling tot een ongekend groot omzetverlies. Dit in een markt waarin de marges vaak al zeer klein zijn en kosten bijna uitsluitend uit personeelskosten bestaan. Ook bedrijven die nu nog financieel gezond zijn en kwalitatief goed presteren vrezen voor hun voortbestaan, omdat de plotselinge terugval in werk voor bijvoorbeeld een paar weken tot maanden financieel nauwelijks is op te vangen. Het werk dat nu wegvalt, kan niet later alsnog worden verricht. Daarom pleit de branchevereniging voor een noodfonds dat de bedrijven in staat moet stellen de crisis te overleven.

Fiscale verplichtingen
De branchevereniging vraagt ook om het toegezegde uitstel van de betaling van belastingen mogelijk te maken met minder administratieve rompslomp. Voor beveiligingsbedrijven en vergelijkbare vitale sectoren zou er generiek uitstel moeten komen. Ook vindt men dat de banken desgevraagd met kredietfaciliteiten moeten ondersteunen om de beveiligingsbranche door de crisis heen te helpen.

Thuis werken geen optie
Elke dag worden nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Nederlandse Veiligheidsbranche wijst de premier erop dat thuis werken voor beveiligers geen optie is en dat als dit verplicht gaat worden, het beveiligen van de vitale infrastructuur in gevaar kan komen. Het is essentieel dat overheid en opdrachtgevers rekening houden met de mogelijkheid dat een explosief verhoogd ziekteverzuim kan ontstaan. Ook daarvoor is een noodfonds onontbeerlijk.

Opdrachtgevers
De beveiligingsbranche begrijpt dat het ook voor veel opdrachtgevers moeilijk gaat worden om de huidige kosten voor beveiliging te continueren, maar vraagt wel om samen naar mogelijke oplossingen te zoeken en niet het probleem op de beveiliging af te wentelen. Maar vooral ondersteuning door de overheid wordt essentieel geacht. Er zullen steunmaatregelen moeten komen, die snel en goed toegankelijk worden zonder tijdrovend administratief gedoe.
De premier heeft nog niet op het verzoek gereageerd.