Wat betekent de miljoenennota voor de beveiligingsbranche?

In plaats van te bezuinigingen wil het kabinet volgend jaar meer investeren in bedrijven en banen. Een goede zaak, vindt brancheorganisatie VBe NL. Maar er zijn ook kanttekeningen. Veel beveiligingsbedrijven zitten zwaar in de problemen omdat zij niet in aanmerking komen voor de steunpakketten.

De effecten van corona zijn overal zichtbaar, ook in de plannen van het kabinet voor 2021. De aanpak is anders dan tijdens vorige crisissen die in het teken stonden van bezuinigingen en het zwaarder belasten van burgers en bedrijven. Nu wordt geïnvesteerd in bedrijven en banen. Een verstandige aanpak, vindt VBe NL. In de Troonrede was er ook speciale aandacht voor ondernemers, zoals beveiligingsbedrijven. “Als ondernemer ineens je levenswerk verliezen is allemaal enorm ingrijpend”, zo sprak koning Willem Alexander. “Ongekend in vredestijd.” VBe NL is verheugd dat de koning de boa’s noemde. De collega’s beveiligers, verkeersregelaars en ander veiligheidspersoneel zullen zich herkennen in deze extra aandacht in de troonrede. Zij hebben met zijn allen, naast de politie, in het heetst van de coronatijd met hart en ziel de veiligheid in Nederland verzorgd.

Economische daling
Het CPB berekende een gemiddelde economische daling van 5 procent over 2020. De komende kwartalen wordt een groei in het werkloosheidscijfer verwacht dat met het uitblijven van een tweede coronagolf kan oplopen tot 5,9 procent in 2021 (4,3 procent in 2020), en met een tweede golf tot 10 procent. Zolang een tweede coronagolf uitblijft wordt een herstel van 3 procent verwacht in 2021.

Tevreden, maar werk aan de regelingenwinkel
VBe NL is tevreden dat de overheid regelingen treft om ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd en investeert in de toekomst. Het is echter de vraag of het allemaal voldoende is om de bedrijven in het veiligheidsdomein te behouden. De steunmaatregelen van het kabinet waren niet passend voor beveiligingsbedrijven uit het mkb-segment. Vandaar de oproep van VBe NL voor een steunfonds dat door het kabinet helaas is afgewezen. Er wordt nog gesproken met de algemene evenementenbranche. VBe NL benadrukt dat rekening gehouden moet worden met alle toeleveranciers, zoals de evenementenbeveiligers, medische dienstverleners en verkeersregelaars.
“Juist voor de mkb-ondernemers met geen of een kleine backoffice is het van groot belang dat duidelijkheid en overzichtelijkheid bestaat. De overheid heeft nog werk aan de regelingenwinkel door de regelingen makkelijker en transparanter te maken zodat voor iedere ondernemer inzichtelijk is hoe hij eenvoudig en snel ondersteund kan worden”, aldus directeur Leon Vincken van VBe NL.

Corona testcapaciteit
Met de beschikbare middelen in 2021 wordt in 2 jaar tijd 1 miljard uitgetrokken voor de corona testcapaciteit. Een weloverwogen investering om de werkgeverslasten en het te verwachten capaciteitstekort te beperken. Door het RIVM-advies om bij milde verkoudheidsklachten thuis te blijven ervaart de veiligheidsbranche een grote toename in het ziekteverzuim. VBe NL heeft hieromtrent aan minister Grapperhaus verzocht om van dit thuisblijfadvies af te wijken. Daarnaast onderschrijft VBe NL de stelling van VNO-NCW en MKB-Nederland dat er een financiële compensatie moet komen voor werknemers die bij een snotneus thuisblijven door het RIVM-advies.

Samenwerking
Vanaf 2021 komt een structureel bedrag van 141 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van ondermijning. Een goede ontwikkeling, maar in de begroting ontbreken ten opzichte van vorig jaar de gelden voor publiek private samenwerking. Een lobby wordt gevoerd om dit alsnog te bewerkstelligen. Juist als de overheid inzet op PPS en samenwerkt met brancheverenigingen wordt voor hen de diepe wortels in het bedrijfsleven zichtbaar en kan ondermijning beter worden tegengegaan, aldus VBe NL.
Defensie werkt aan samenwerkingsverbanden met de particuliere sector op het gebied van materieel en personeel. Er moet voortgang gemaakt worden voor flexibele arbeidsvormen voor militair personeel. VBe NL onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor dit soort samenwerkingen. Alpha Security heeft hier recent met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht over gesproken.