Veel criminelen werken volgens een vaste agenda

Ook criminelen houden van routine. Dat zou blijken uit onderzoek door het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Volgens onderzoekster Sabine van Sleeuwen slaan ze vaak toe op vaste dagen en tijden. Zij onderzocht waarom dat zo is.

Het was al bekend dat criminelen bij voorkeur in hun buurt toeslaan, omdat zij daar de weg goed kennen. Ook keren zij nogal eens terug naar de plaats waar zij al eerder hebben toegeslagen. Volgens Van Sleeuwen liggen ook de tijden vast, waarop criminelen te werk gaan. Op basis van gegevens van de politie onderzocht zij bij een aantal daders op welke tijden zij welke delicten hebben gepleegd. Zo bleek dat de meeste criminelen een vaste dag in de week en zelfs een vast tijdstip hanteerden om hun slag te slaan. Het klinkt vreemd, maar volgens de onderzoekers is het vrij logisch dat ook misdadigers er een bepaalde routine op na houden.

Opsporing
De conclusies betekenen uiteraard niet dat er voortaan nog maar op bepaalde tijden opgelet hoeft te worden. Er zitten over het algemeen wel patronen in de werkwijze van de meeste criminelen, maar per persoon verschillen die. Toch kan het volgens Van Sleeuwen zinvol zijn als de politie niet meer alleen naar locaties, maar ook naar tijden kijkt. Een bepaald tijdstip kan naar een bekende dader leiden. Vooral bij inbrekers zou dat zo werken.

De politie verklaart dat het vaste patroon van criminelen niet geheel onbekend is. Er zou bij de opsporing van verdachten wel degelijk rekening worden gehouden met tijdstippen waarop delicten hebben plaatsgevonden. Maar de meeste aandacht blijft uitgaan naar bekende criminelen die in de buurt van het misdrijf wonen en naar de manier waarop zij te werk zijn gegaan.