Top 10 oorzaken brand bij bedrijven

Menselijke handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland. En daarmee is het één van de grootse bedreigingen van de bedrijfscontinuïteit in het midden- en kleinbedrijf. Dat constateert verzekeraar Reaal, na een analyse van brandoorzaken bij bedrijven.

Reaal wil ondernemers tijdens de Nationale Brandpreventieweken, met de top 10 wijzen op de impact van een bedrijfsbrand en tegelijkertijd het belang benadrukken van goede preventieve maatregelen.

Menselijke handelen
Alex de Langen, Unitmanager Schade bij Reaal: “Uit de inventarisatie van onze eigen cijfers blijkt dat menselijke handelen de belangrijkste oorzaak van brand is. Denk hierbij aan ongelukken als gevolg van verkeerd machinegebruik, brand die ontstaat na het aanrijden van een elektriciteits­voorziening in het magazijn, maar ook het roken van sigaretten en het onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen komen nog steeds veelvuldig voor.”
Na menselijk falen, komt brand als gevolg van ‘elektra’ als belangrijkste brandoorzaak naar boven. Deze branden ontstaan vaak na kortsluiting in verouderde stoppenkasten, maar ook in stopcontacten; bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers of het onnodig aan laten staan van apparatuur. Wat verder opvalt in de top 10 is dat veel branden ontstaan door ‘externe’ factoren; bijvoorbeeld brand in of bij een naburig pand, maar ook door brandstichting, inbraak of bliksem.

Afhankelijk van anderen
De Langen: “Je kan als ondernemer dus nog zo voorzichtig zijn, je bent toch vaak nog afhankelijk van andere mensen of factoren om je heen. Het is belangrijk dat ondernemers zich hiervan bewust worden. Kijk daarom verder dan je eigen pand en bespreek mogelijke risico’s met aangrenzende ondernemers en/of omwonenden. Vaak zijn er gezamenlijk goede oplossingen te realiseren die veel ellende kunnen voorkomen.”

  1. Menselijk handelen
  2. Brand elektra
  3. Brandstichting
  4. Brand naburig
  5. Bliksem
  6. Hennep
  7. Brand broei
  8. Brand dakdekken
  9. Montagefouten o.a. zonnepanelen
  10. Overige en onbekend

De Langen: “Bij schade door brand komen veel bedrijven stil te liggen en uiteindelijk gaat 50 procent van de bedrijven zelfs failliet. Preventieve maatregelen zijn daarom essentieel. Enkele belangrijke tips vind je hier. Met veel van deze maatregelen kun je direct starten, zonder extra kosten.”