Succesvolle hercertificering Keurmerk Beveiliging 2021

Vrijdag was weer de jaarlijkse hercertificering van het Keurmerk Beveiliging. De audit is weer

uitgevoerd door DNV GL als onafhankelijk certificatie instelling. De auditor heeft in zijn rapportage

geen enkele aanbeveling kunnen doen want op alle onderdelen werd de maximale score behaald.

BBN Beveiliging is al sinds 2008 in het bezit van het Keurmerk Beveiliging.