Sterke daling aantal inbraken, maar niet in Utrecht

Hoewel in de provincie en de stad Utrecht het aantal inbraken de afgelopen tijd flink is gestegen, is er gemiddeld in het hele land sprake van een forse daling. Verzekeraar Interpolis en de politie gaan er vanuit dat dit te maken heeft met de coronacrisis, waardoor mensen vaker thuis zijn.

De coronacrisis zorgt er niet alleen voor dat mensen vaker thuis blijven, maar ook dat de grenzen beter bewaakt worden en er in wijken meer sociaal toezicht is. Dat alles maakt het er voor inbrekers niet makkelijker op. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. De afgelopen maand is er landelijk gezien 30 procent minder vaak ingebroken dan in dezelfde periode vorig jaar, zo valt af te leiden uit de InbraakBarometer van Interpolis. Vorige maand daalde het aantal inbraken nog met een vijfde, terwijl deze periode normaal de tijd is dat inbrekers juist weer vaker op pad gaan. Hoe strenger de coronamaatregelen, hoe minder inbraken, stelt de verzekeraar vast.

Stijging in de steden
Zoals het woord al zegt, kan de InbraakBarometer ook inbraken voorspellen. Dit gebeurt met een slim algoritme, dat verschillende op inbraak van invloed zijnde factoren meeweegt. Zo verwacht Interpolis dat in heel 2020 zo’n 30 procent minder inbraken gaan plaatsvinden dan in heel 2019. De politie denkt eerder aan 20 procent en waarschuwt dat het in de grote steden anders kan zijn, omdat daar meer criminelen wonen die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van inbraak. Die zullen zich nu gaan richten op woningen van mensen die niet kunnen thuiswerken. Los daarvan is het jaarlijks aantal woninginbraken nog altijd 40.000. Als dat door de coronacrisis daalt naar 32.000, is dat volgens de politie nog altijd veel te veel. Bovendien was voordat in maart de coronacrisis uitbrak voor het eerst sinds jaren weer sprake van een stijging van het landelijke aantal inbraken.

Buitenlandse inbrekers
Wat volgens de politie een groot probleem blijft, zijn buitenlandse inbrekers zonder bekende verblijfplaats in Nederland. Die lijken zich weinig aan te trekken van de coronacrisis. Zelfs als mensen ook na de crisis vaker blijven thuiswerken, zal deze dadergroep actief blijven. De politie blijft daarom hoge prioriteit geven aan woninginbraken. Omdat ze nog vaak voorkomen, maar vooral ook omdat ze een enorme impact op de slachtoffers hebben. In de provincie Utrecht steeg het aantal inbraken ten opzichte van vorig jaar met 13 procent. Overijssel en Flevoland volgen met respectievelijk 7 en 6 procent. In Noord-Holland werd daarentegen bijna 40 procent minder ingebroken. Percentages zeggen volgens de verzekeraar echter weinig. Een toename van 50 procent kan in een dorp betekenen dat het aantal van 1 naar 2 is gestegen, terwijl een stijging van 1 procent in een grote stad betrekking kan hebben op tientallen extra inbraken.