Politie wil niet meer reageren op onbetrouwbare alarmsystemen

Als de politie uitrukt voor een overvalalarm, gaat het in slechts 1 op de 1000 gevallen om een echte overval. Wat betreft inbraakalarmen is de situatie niet veel beter. Daarom pleit de politie voor maatregelen en mogelijk aanpassing van wet- en regelgeving die bepaalt dat zij straks alleen nog hoeft te reageren op meldingen die dankzij kundige installateurs vrijwel altijd terecht zijn.

De politie kampt met grote capaciteitsproblemen. Onterechte alarmmeldingen door falende beveiligingsapparatuur vergroten dit knelpunt. Nu reageert de politie meestal nog snel op alarm, maar dat zou in de nabije toekomst snel kunnen veranderen. “Ik roep beveiligingsinstallateurs op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en betere kwaliteit te leveren”, zegt Jeroen Lemereis, voorzitter van de Stuurgroep Samenwerking Elektronische Beveiliging en Politie. Tijdens het FireSafety & Security Congres op 1 oktober in ‘s-Hertogenbosch zal de disciplinevertegenwoordiger van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) van de Nationale Politie duidelijk maken dat onzorgvuldig werkende beveiligingsinstallateurs verantwoordelijk zijn voor de grote verspilling van politiecapaciteit. “Zij zullen misschien hun klanten aanwijzen als de schuldigen, maar zo werkt het niet. Onder kwaliteit verstaan wij een beveiligingssysteem dat ook nodeloos alarm door gebruikersfouten uitsluit.”

Grote waardering
Volgens Lemereis is de politie er zeker niet alleen op uit om slecht gedrag te bestraffen. “Als een beveiligingsinstallateur ervoor zorgt dat meldingen betrouwbaar worden geverifieerd, kan zijn klant rekenen op politieopvolging met de hoogste prioriteit. In veel gevallen lukt het ons dan om de inbreker op heterdaad aan te houden.”
Succesvolle initiatieven als Live View bewijzen dat de politie grote waardering heeft voor particulieren en bedrijven die hun beveiliging goed voor elkaar hebben. Goede beveiliging wordt beloond met een snellere en effectievere reactie van de politie. “In de praktijk maken we helaas ook minder goede voorbeelden mee”, zegt Lemereis. Zoals 99,9 procent nodeloze overvalmeldingen. Die gaan rechtstreeks naar de politiemeldkamer en wij gaan er voor de zekerheid altijd met twee surveillancewagens op af. Dan kan je wel nagaan welk beslag dat legt op onze toch al schaarse capaciteit. Dat willen we dus niet meer. Als een klant geen geld over heeft voor goede beveiliging, vinden wij dat deze ook geen beroep meer mag doen op onze best mogelijke inzet.”

Bruikbare meldingen
Om onnodige inzet van politie terug te dringen ziet Lemereis graag scherpe afspraken en mogelijk een wettelijke verplichting komen om inbraak- en overvalmeldingen te verifiëren. “Het is van groot maatschappelijk belang dat beveiligingssystemen van hoge kwaliteit zijn. Dat houdt in dat ze betrouwbare en dus geverifieerde, maar ook bruikbare meldingen moeten geven. Wij hebben er niets aan als we doorkrijgen dat zone 17 in alarm is, als wij het gebouw niet kennen en dus niet weten waar zone 17 is. Hoe zorgvuldiger informatiewordt aangeleverd, des te effectiever kunnen wij optreden. Dat geldt ook voor camerabeelden. Als indringers niet te identificeren zijn, hebben wij er weinig aan. Net als bij elke ketting, bepaalt de zwakste schakel de sterkte van de veiligheidsketting. Het is mooi als die zwakste schakel vanzelf sterker wordt, maar anders pleiten wij toch voor wet- en regelgeving om dat voor elkaar te krijgen. Het liefst bereiken we dit doel echter door een betere samenwerking en daar staan wij helemaal open voor.

Voorkom dat uw alarmmeldingen niet worden afgehandeld en maak gebruik van onze mobiele surveillance voor uw alarmopvolging