Overvalalarm: eerst checken, dan politie!

Vanaf 1 juli 2021 zetten de particuliere alarmcentrales overvalmeldingen niet meer direct door naar de politie. Er blijkt namelijk in 99 van de 100 gevallen niets aan de hand te zijn. Daarom worden meldingen via een ‘paniekknop’ voortaan eerst geverifieerd, zo maakt Federatie Veilig Nederland bekend.

Het nieuwe beleid is een gezamenlijk initiatief van politie en de beveiligingsbranche, vertegenwoordigd door Federatie Veilig Nederland, Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, Nederlandse Veiligheidsbranche en Techniek Nederland. Op deze wijze wil men verspilling van de schaarse politiecapaciteit terugdringen. Het gebeurt namelijk tienduizenden keren per jaar dat ‘paniekknoppen’ onterecht worden geactiveerd. Omdat de politie dan het zekere voor het onzekere wil nemen, wordt altijd met minimaal twee auto’s en vier agenten met hoge snelheid naar de locatie gereden. Met een extra verificatieslag kan de particuliere alarmcentrale voorkomen dat dit voor niets gebeurt.

Hoogste prioriteit
Vanaf 1 juli 2021 zullen particuliere alarmcentrales (PAC’s) en videotoezichtcentrales (VTC’s) de overvalmeldingen die worden ontvangen via de overvaldrukknop gaan verifiëren. Helemaal nieuw is dat niet: verificatie is voor PAC’s en VTC’s dagelijks werk. Wat er wel verandert, is dat meldingen die binnenkomen direct geverifieerd worden door de PAC of VTC. Dus voordat het contact met de politie wordt gelegd. Is een melding geverifieerd dan wordt deze doorgezet naar de meldkamer van de politie die vervolgens met de hoogste prioriteit uitrukt. In gevallen waar het de PAC of VTC niet lukt de melding te verifiëren, kan dus niet direct beoordeeld worden of er echt sprake is van een overval. De melding gaat dan nog altijd naar de politie, maar krijgt een lagere prioriteit. De politie moet nu immers eerst zelf nog beoordelen of er sprake is van een echt incident.