Overleg over impasse arbeidsvoorwaarden 2023

De sociale partners in de particuliere beveiliging hebben voor de uitvoering van de cao-afspraken 2018-2023 uitvoerig hun standpunten uitgewisseld en de huidige impasse rondom arbeidsvoorwaarden 2023 besproken.

Gezamenlijk hebben de sociale partners de intentie om tot overeenstemming te komen. Geconstateerd is dat er enerzijds meer begrip is ontstaan voor elkaars positie. Anderzijds is geconstateerd dat meer tijd nodig is om tot een gedragen resultaat te komen. Partijen hebben een volgend overleg gepland op 9 januari 2023. Na die datum volgt weer communicatie.