Overheid zet kleine stapjes om branche tegemoet te komen

De Nederlandse Veiligheidsbranche zegt blij te zijn met de stappen die het ministerie van Justitie en Veiligheid zet in het kader van de zogenoemde Toekomstagenda Korpscheftaken. De bedrijfstakvereniging benadrukt wel dat het kleine stappen betreft.

De Toekomstagenda Korpscheftaken heeft tot doel de uitvoering van de taken door de afdelingen korpscheftaken van politiekorpsen te verbeteren. Dat betreft onder meer het toezicht op en de vergunningverlening voor private beveiligingsorganisaties en onderzoeksbureaus. In de Kamerbrief geeft demissionair minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aan wat er op dat vlak gebeurt, bijvoorbeeld op het vlak van samenwerking tussen beveiligingsbedrijven en politie.

Modernisering beveiligingswet
Onderdeel van het maatregelenpakket is ook modernisering en verbetering van de huidige, verouderde Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR). Een betere wet staat hoog op het verlanglijstje van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De vereniging publiceerde enige weken geleden een eigen voorstel voor de gewenste nieuwe wet om daarmee het wetgevingsproces te versnellen. In haar brief schrijft de minister nu dat ‘afhankelijk van de benodigde tijd om het conceptwetsvoorstel op te stellen is de verwachting dat in de eerste helft van 2024 het wetsvoorstel ter consultatie kan worden aangeboden’.