Overal activiteiten tijdens de Week van de Veiligheid 2018

Maandagochtend start de Week van de Veiligheid. Inmiddels een jaarlijks terugkomende traditie, om burgers en ondernemers er weer eens op te wijzen wat zij kunnen doen om minder snel het slachtoffer van criminaliteit te worden.

De Week van de Veiligheid is altijd de 41ste week van het jaar. En niet zonder reden, want met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit (overvallen, inbraken) toe. En omdat ondernemers ook steeds vaker geraakt worden door internetcriminaliteit, staat de Week van de Veiligheid dit jaar in het teken van bescherming tegen internetcriminaliteit. Ondernemers kunnen veel ellende voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en preventieve maatregelen te nemen.

V-factor
Gemeenten dragen hun steentje bij door in de Week van de Veiligheid uiteenlopende activiteiten voor hun inwoners én ondernemers te organiseren. In Amsterdam bijvoorbeeld organiseert, ondersteunt en subsidieert het Regionaal platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA) samen met de stadsdelen, regiogemeenten en brancheorganisaties activiteiten om het veiligheidsklimaat voor ondernemers te verbeteren.

Leuk voor de beveiligingsbranche is de verkiezing van de beveiliger die dit jaar de V-factor heeft verdiend. Dat gebeurt maandagochtend.
De Week van de Veiligheid is onderdeel van de Europese maand van de cyberveiligheid. Uitgebreide informatie en programma’s zijn te vinden op www.weekvandeveiligheid.nl.