Collectieve surveillance

Voor bedrijventerreinen, industrieterreinen en kantorenparken is collectieve surveillance zeer effectief en financieel interessant. De kosten van professionele beveiliging wordt verdeeld over de aangesloten en/of deelnemende organisaties en instellingen. De invulling en uitvoering van de collectieve surveillance wordt volledig afgestemd op de wensen en eisen van u als opdrachtgever.

Onze beveiligers van de mobiele surveillance zorgen voor professioneel toezicht bij de deelnemende organisaties en instellingen en hun gebouwen en eigendommen. Op afgesproken tijden is er een duidelijk herkenbaar surveillancevoertuig aanwezig op het terrein en worden er surveillance-rondes uitgevoerd bij de deelnemende bedrijven. Zo kan onraad in een vroeg stadium worden gesignaleerd en kunnen ongewenste situaties worden voorkomen. Bij onregelmatigheden of calamiteiten zal de beveiliger direct actie ondernemen door repressief op te treden of hulpdiensten  zoals de Politie in te schakelen. Verder zullen de beveiligers zich tijdens de collectieve  surveillance ook richten op zaken die tegenstrijdig zijn met de begrippen “schoon”, “heel” en “veilig”. Als vanzelfsprekend worden uitgevoerde werkzaamheden en geconstateerde bijzonderheden en onregelmatigheden gerapporteerd aan alle belanghebbenden organisaties en (overheids-)instellingen.