Nog meer persoonlijke veiligheid voor onze beveiligers met SequriX-app

BBN Beveiliging maakt al geruime tijd gebruik van de software en app van SequriX bij de uitvoering van al onze beveiligingswerkzaamheden en diensten. Sequrix heeft nu de bestaande noodmeldingsfunctionaliteiten flink uitgebreid. Handmatig paniekalarm met GPS-locatie was al mogelijk, evenals een intelligent ‘man-down’-signaal. Hier is nu een aantal handige functionaliteiten aan toegevoegd, waarmee ook wordt voldaan aan de cao-eis met betrekking tot uursmelding.

Het SequriX-platform kan nu een te laatmelding genereren als de beveiliger zijn of haar dienst niet op tijd start. Hierbij is zelf configureerbaar wanneer de melding gemaakt wordt, bijvoorbeeld 5 minuten voor of 2 minuten na de geplande start van de dienst.

Man-down-signaal
In plaats van het slimme man-down-signaal kan ook gekozen worden om, bijvoorbeeld ieder uur (dit is configureerbaar), een teken van leven te vragen aan de beveiliger. De beveiliger moet dit bevestigen met een pincode. Hierdoor is zeker dat de juiste persoon het teken van leven geeft en voldoet je als de beveiliger aan de eis vanuit de cao om zich ieder uur te melden. Beide type meldingen werken ook als er geen internetverbinding is en zelfs als de smartphone is uitgevallen.

Bepaal zelf wie de meldingen krijgt
Aan het ontvangen van meldingen hangt een gekozen prioriteit. Zo kunnen wij zelf configureren wie de meldingen als eerste krijgt en welke personen achterwacht zijn. Ook kunnen de meldingen naar een grotere groep worden gestuurd, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afstand die de persoon heeft tot de melding.