Nieuwe groep beveiligers Opgeleid Persoon

Naast dat de beveiligers van BBN gediplomeerd beveiliger zijn en in het bezit zijn van BHV met AED biedt BBN haar beveiligers van zowel de mobiele surveillance als objectbeveiliging ook de mogelijkheid om de training Opgeleid Persoon te volgen. Een mogelijkheid waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Afgelopen week heeft weer een nieuwe groep beveiligers de training Opgeleid Persoon met goed gevolg afgerond. Zijn zij nu dus ook bevoegd om brandalarmen en storingen aan de brandmeldinstallatie af te handelen. Een bandmeldinstallatie mag tenslotte niet zomaar bediend worden.