Landelijke aftrap Week van de Veiligheid in Amsterdam

Van 7 tot en met 13 oktober is de Week van de Veiligheid. Op maandag 7 oktober trapt het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid de week feestelijk af bij het hoofdkantoor van de HEMA in Amsterdam.

Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, opent de bijeenkomst, waarbij aandacht zal zijn voor de aanpak van heling, het thema voor de Week van de Veiligheid 2019. Daarnaast vertellen verschillende vertegenwoordigers van ondernemers wat zij doen om veilig ondernemen te bevorderen.
Dit jaar staat de Week van de Veiligheid in het teken van heling. Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen. Heling is strafbaar. Heling is altijd het gevolg van een criminele activiteit zoals een inbraak, overval of (lading)diefstal. Ondernemers kunnen veel doen om heling tegen te gaan.

Ondermijning
Alex Straathof, lector ondermijning aan de Hogeschool van Amsterdam, en Frank Rozenberg, programmamanager voor de aanpak van ondermijning (gemeente Amsterdam), geven hun reactie op het onlangs verschenen rapport van Pieter Tops en Jan Tromp over ondermijning. Hierbij komt aan de orde hoe de weerbaarheid van ondernemers tegen ondermijning kan worden vergroot.

Ook vinden er twee interessante deelsessies plaats: over cybercrime en over het verloop van een rechercheonderzoek. In de plenaire afsluiting gaat Pieter Heiliegers, burgemeester van Uithoorn in gesprek met ondernemers over veiligheidsmaatregelen.