Kans groot dat inbreker na inbraak terugkomt!

Wie tot zijn schrik ontdekt dat is ingebroken, moet op zijn tellen passen. Bij één op de twaalf mensen die slachtoffer wordt van inbraak, keert de inbreker binnen korte tijd terug. Dat blijkt een analyse van het Verbond van Verzekeraars naar deze zogeheten herhaalinbraken.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars noteerde in de periode 2012-2016 in 5 jaar tijd 328.000 claims op inbraak en diefstal vanuit woonhuizen. Bij 27.000 claims (8 procent) was sprake van een inbraak op een adres waar de dief al eerder had toegeslagen. Directeur Schade Leo De Boer van het Verbond noemt dat percentage ‘opvallend hoog en ernstig’. “We weten van onder meer Slachtofferhulp Nederland dat inbrekers geregeld tweemaal toeslaan. De impact op de slachtoffers is groot. Natuurlijk is het goed dat de verzekeraar de schade vergoedt, maar voor je veiligheidsgevoel is een herhaalinbraak funest.”

Herhaalinbraak vaak binnen jaar
Het CVS becijferde dat de gemiddelde herhaaltijd van de inbraakclaims – de tijd tussen twee claims op hetzelfde adres – iets meer dan een jaar is, gemiddeld 435 dagen. Nog opvallender: bij bijna 15.000 herhaalinbraak claims (slechts 4 procent van het totaalaantal inbraakclaims in de onderzoeksperiode, maar meer dan 50 procent van het aantal herhaalinbraak claims) is zelfs sprake van een nieuwe inbraak binnen een jaar tijd. Mogelijke verklaring: de boef weet wat er te halen valt en wat de zwakke plekken van een woning zijn, en gokt het er gewoon nog een keer op.

Preventieve maatregelen
Het Verbond wil woningbezitters en huurders alert maken op inbrekers, zeker nu de ‘r’ weer in de maand zit en het langer donker is. Uit de Risicomonitor Woninginbraken blijkt dat inbrekers vooral in de donkere wintermaanden hun slag slaan. Verzekeraars roepen consumenten dan ook op om preventieve maatregelen te nemen, zoals goed hang- en sluitwerk en zaken als goede verlichting en bij afwezigheid zorgen voor een bewoonbare uitstraling van het huis. Omdat inbrekers vaak meerdere keren in specifieke wijken toeslaan, is het ook zinvol om met de buurt een WhatsApp-groep op te richten om verdachte omstandigheden te delen – ook met de wijkagent. Directeur Schade Leo De Boer: “En wie zich echt wil wapenen tegen inbrekers, doet er goed aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te vragen, waarmee je het inbraakrisico minimaliseert.”