Is een bord of sticker verplicht bij cameratoezicht?

Behalve bedrijven installeren ook steeds meer particulieren een bewakingscamera aan de woning. Onder dat begrip valt ook een slimme deurbel met ingebouwde camera. In die gevallen is een waarschuwingssticker verplicht. Bezoekers en passanten weten dan dat er beelden van hen verwerkt kunnen worden.

De Autoriteit Persoonsgegevens staat het gebruik van bewakingscamera’s toe, maar verbindt daar veel voorwaarden aan. In vrijwel alle gevallen dient het voor personen die in beeld kunnen komen duidelijk te zijn dat er cameratoezicht is. Camera’s mogen ook alleen persoonlijke bezittingen in beeld brengen, zoals de eigen tuin of oprit. Een uitzondering geldt als het in beeld brengen van de openbare weg of huizen van buren onvermijdelijk of noodzakelijk is en de buren er geen bezwaar tegen hebben. Men kan bijvoorbeeld met de camera de auto willen bewaken die langs de openbare weg geparkeerd moet worden, terwijl de kans op vernieling of diefstal groot is.

Stickers op maat
Ook als alleen het eigen bezit in beeld wordt gebracht is een bordje  of sticker met ‘camerabewaking’ verplicht. Veelal worden die met camera’s meegeleverd, maar er zijn ook bedrijven die dergelijke beveiligingsstickers op maat maken. Dat is handig voor installateurs die aan een stukje eigen branding willen voldoen. Ook kunnen stickers worden gemaakt in de huisstijl van de opdrachtgever. Niet voor een woning uiteraard, maar bij grotere, zakelijke projecten kan zo’n service bijzonder op prijs worden gesteld. Het bedrijf Business Stickers is hierin gespecialiseerd en weet ook waaraan de stickers moeten voldoen om geen problemen met de wetgever te krijgen. Een goede sticker kan het verschil maken tussen rechtmatig en onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal.

Goed advies
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar om de camera zo af te laten stellen dat die alleen de eigen bezittingen in beeld brengt. Wel mag de eigenaar een goed advies van de installateur verwachten. Die behoort te weten wat rechtmatig is en wat niet. Als het in beeld brengen van de openbare weg onvermijdelijk is, omdat er geen grond rondom de woning of het bedrijf is, beveelt de Autoriteit Persoonsgegevens aan om voor geavanceerde camera’s te kiezen. Hiermee zijn bijvoorbeeld de vensters van de buren af te schermen of kunnen gezichten van passanten automatisch onscherp worden gemaakt.