In 2018 78 branden met meer dan een miljoen euro schade

Volgens de Stichting Salvage vonden er vorig jaar 78 branden plaats waarbij de schade groter was dan 1 miljoen euro. Vooral in juni was het raak. Toen vonden er maar liefst elf miljoenenbranden plaats. Grote branden kwamen het vaakst, namelijk 19 keer, voor in de Brabantse veiligheidsregio’s.

In bijna de helft van de gevallen ging het om een zeer grote brand en ongeveer even zo vaak om een brand bij een bedrijf. Iets meer dan 10 procent van de miljoenenbranden vond in bedrijfsverzamelgebouwen plaats en 7,7 procent in dierenstallen of boerderijen. De horeca werd door 6,4 procent van de zeer grote branden getroffen, terwijl hetzelfde percentage miljoenenbranden woningen in de as legde. 5,1 procent van de branden vond plaats in woningen met een bedrijf aan huis, 3,8 procent in opslagruimtes, 2,6 procent in kerken en 2,6 procent in schoolgebouwen.

Vuurwerkbranden
De stichting Salvage keek ook naar vuurwerkbranden rond de jaarwisseling van 2018 en 2019. 20 branden braken uit op oudejaarsdag. 14 werden er op nieuwjaarsdag veroorzaakt. En acht in de week tussen kerst en oudejaarsdag. Gedurende de rest van 2018 werden achttien vuurwerkbranden bij de brandweer gemeld.