Coronacrisis laat zijn sporen na in de beveiligingsbranche

De arbeidsmarkt voor beveiligingsberoepen is zeer krap. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden die de openstaande vacatures kunnen vervullen. Volgens het UWV stonden eind vorig jaar in totaal 3100 vacatures open in beveiligingsberoepen. Dit is ruim 1000 vacatures meer dan voor het begin van de coronacrisis.

Ook het aantal mensen dat met een beveiligingsberoep staat ingeschreven in de WW is sterk gedaald het afgelopen jaar. De krapte in de beveiliging komt mede doordat tijdens de coronacrisis veel beveiligingsmedewerkers hun baan zijn kwijtgeraakt en werk hebben gevonden in een andere branche. Daarnaast spelen ook de vergrijzing en de lage instroom vanuit de opleidingen een rol in de tekorten.

Goed merkbaar
“Het effect van de coronacrisis is goed merkbaar”, zegt UWV-arbeidsmarktadviseur Pauline van Zon. Zeker in de evenementenbranche en de luchtvaart was er aanzienlijk minder vraag naar mensen met een beveiligingsberoep. Evenementen konden lange tijd geen doorgang vinden en er waren periodes waren dat er nauwelijks gevlogen werd. De impact van de coronacrisis verschilde wel per type beveiligingsberoep: terwijl er destijds geen evenementen mogelijk waren en er vrijwel geen vraag was naar evenementenbeveiligers, was de vraag naar boa’s en toezichthouders met name bij gemeenten juist hoger wegens opschaling van de handhaving van de coronamaatregelen.”
Door het dalende aanbod van werkzoekenden en de stijgende vraag naar personeel neemt de spanning op de arbeidsmarkt voor beveiligingsberoepen in rap tempo toe. De spanningsindicator van UWV duidt sinds 2021 weer op een krappe arbeidsmarkt voor beveiligingsberoepen, in het derde kwartaal tikte het ‘zeer krap’ aan. Momenteel is er met name veel vraag naar objectbeveiligers, boa’s, , verkeersregelaars en hoofdbeveiligers.

Coronacrisis, vergrijzing en imago oorzaken
De coronacrisis heeft grote impact gehad op de beveiligingsberoepen. Veel beveiligingsmedewerkers, met name evenementenbeveiligers, zijn hun baan kwijtgeraakt omdat de samenleving vrijwel stil kwam te staan door de maatregelen en er geen werk meer was. Veel van deze medewerkers hebben in de tussentijd nieuw werk gevonden in een andere branche. Nu de samenleving weer in beweging is gekomen en de werkzaamheden in de beveiliging weer opgepakt zijn, is het lastig om weer personeel te vinden. Daarnaast is er onder beveiligers ook sprake van vergrijzing. Ruim 3 op de 10 beveiligingsmedewerkers is ouder dan 55 jaar en gaat binnenkort met pensioen. Daarmee is de vervanging van deze groep met jonge beveiligers belangrijk. De instroom vanuit de verschillende beveiligingsopleidingen is echter laag. “Ook kan het imago van de beveiliger een rol spelen. Het werk kan zwaar zijn. In veel gevallen is het een continue baan met dag- en nachtdiensten. En beveiligers krijgen steeds meer te maken met agressie. Met name boa’s geven aan dat zij sinds het begin van de coronacrisis, nog vaker dan normaal verbale agressie, intimidatie en fysieke agressie meemaken”, aldus Van Zon.