Coronabanen hollen de beveiligingsbranche uit

Het kabinet stelde eind vorig jaar 160 miljoen euro beschikbaar, waarmee onder andere gemeenten hun handhaving konden versterken met mensen die door corona tijdelijk zonder werk zitten. Leon Vincken van VBe NL heeft hier bedenkingen over. “Wij hebben in onze branche tienduizend man thuiszitten omdat er veel werk is weggevallen. Waarom is daar niet eerst naar gekeken?”

Vincken doelt op met name evenementenbeveiligers en beveiligers van de horeca. Velen van hen hebben inmiddels werk in andere sectoren gevonden en keren waarschijnlijk niet meer terug in de beveiliging. Daardoor kan het gebeuren dat verschillende grote evenementen de komende zomer alsnog niet door mogen gaan omdat het voor de vergunning vereiste aantal beveiligers eenvoudig niet te vinden zal zijn. “Dat was niet gebeurd als zij tijdelijk waren ingezet voor handhavingstaken”, stelt de directeur van VBe NL. “Nu loopt een barman of werkloze piloot in de stad te handhaven en zitten getrainde en gediplomeerde beveiligers thuis, als zij al geen werk in een andere sector hebben gevonden.”

Geen succes
De zogenoemde coronabanen waren bedoeld om mensen in onder andere de horeca en de reiswereld aan werk te helpen in sectoren die juist vanwege corona extra personeel nodig hebben, zoals de zorg en de handhaving. Echt een succes werd het overigens niet. Het kabinet had 160 miljoen euro vrijgemaakt voor de regeling, maar daarvan is volgens De Telegraaf tot nu toe pas 69 miljoen euro besteed, waarvan 15 miljoen voor handhaving. Reden om de regeling te verlengen tot 1 oktober, tot grote onvrede van onder andere de beveiligingsbranche. Want hoewel de subsidie niet tot concurrentie met de reguliere arbeidsmarkt mocht leiden, gebeurt dat volgens velen toch. En nu kunnen gemeenten opnieuw tot eind juni subsidie aanvragen om handhavers aan te trekken.

Verstoring arbeidsmarkt
Extra handhavers waren hard nodig vanwege de coronamaatregelen en de ordeverstoringen door tegenstanders daarvan. En hoewel er in juni versoepelingen worden doorgevoerd, blijven ook nog veel maatregelen van kracht. Daardoor wordt voor de komende zomer opnieuw een tekort aan handhavers verwacht. Mensen met een coronabaan zouden dan alleen voor eenvoudige taken worden ingezet zodat gediplomeerde handhavers meer tijd overhouden voor serieuzere zaken, zoals het bekeuren van mensen die zich niet aan de maximale groepsgrootte houden. Maar Vincken vindt dat geen argument. “Wij begrijpen dat de overheid mensen aan het werk wil houden, maar op deze manier wordt de beveiligingssector uitgehold. Bij wet is geregeld dat alleen particuliere beveiligers op bepaalde plekken mogen handhaven. Maar in plaats van daar een beroep op te doen, haalt men zomaar overal mensen vandaan. Wat ons betreft vormen de coronabanen dus een onaanvaardbare verstoring van de arbeidsmarkt.”