Consument overschat beveiliging van eigen woning

De bewustwording van Nederlanders over de eigen woningbeveiliging wordt weliswaar groter, maar men overschat nog schromelijk de beveiliging van hun eigen huis. Dit blijkt uit een onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

Slechts een kwart van de deelnemers aan het onderzoek weet dat hun achterdeur de zwakste plek is als het gaat om inbraakbeveiliging. In werkelijkheid is het echter veel slechter gesteld met die achterdeuren. Uit eerder onderzoek blijkt dat vier op de vijf Nederlandse achterdeuren slecht zijn beveiligd. “En met ‘slecht’ bedoelen experts, dat een inbreker moeiteloos binnen 3 minuten een slot kan open¬breken”, aldus Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken.
Ook bij de voordeuren is het vaak mis. Slechts één op de zes (17%) bewoners denkt dat hun voordeur de zwakste plek is, terwijl eerder onderzoek aantoonde dat ook van de voordeuren vier van de vijf niet voldoende zijn beveiligd.

Actie nodig
“Dat een kwart van de mensen zich realiseert dat hun achterdeur de zwakste schakel is, is positief, maar de volgende stap is wél om er wat aan te doen. Men zegt niet handig genoeg te zijn of het teveel gedoe en moeite te vinden om een slot te (laten) vervangen. Dat is begrijpelijk, want wat moet je precies doen? Het hele slot vervangen of alleen de cilinder? Consumenten komen dan vaak met vragen te zitten, die leiden tot uitstel en daarmee tot afstel”, aldus Staal. Om die reden heeft de stichting een foldertje gemaakt dat tijdens de Nationale Inbraakpreventie Weken in nagenoeg alle bouwmarkten en ijzerwarenspeciaalzaken gratis wordt verstrekt. Hierin staat op eenvoudige manier uitgelegd waarop je moet letten en wat je kunt doen om de beveiliging van je huis beter op orde te krijgen.

Ook online
Ook heeft de stichting op haar website de ‘Inbraak Preventie Check’  geplaatst, waarmee men aan de hand van het klikken op foto’s de eigen situatie makkelijk in kaart kan brengen. Men kijkt bij de achterdeur dan bijvoorbeeld stap voor stap naar het beslag, de cilinder en het slot zelf. De Check geeft dan als conclusie wat gedaan kan worden. Beveiligingspartners van de stichting geven in die Check bovendien aan, dat je hen voor advies nog kan bellen of hen kan mailen met een vraag. Staal vervolgt: “Zo weet je dus snel wat je kunt doen om inbraakrisico te verkleinen. Dan kun je ervoor kiezen om het zelf te doen, of om een sleutelspecialist of bouwmarkt het voor je te laten opknappen. Voor de kosten hoef je het vaak niet te laten. Soms is het vervangen van het beslag al voldoende en ben je voor pakweg € 60-80 klaar. Vervang je het slot, beslag én de cilinder dan kom je misschien op € 200 uit, maar dan is de kans dat een inbreker bij jou zijn slag slaat enorm klein geworden. De inbreker kiest dan al snel voor een makkelijker doelwit verderop in de straat.”

Noodzaak blijft
Ondanks de dalende inbraakcijfers (van 91.000 in 2012 tot 49.500 vorig jaar) is het volgens Staal nog steeds nodig om blijvend aandacht te besteden aan inbraakpreventie. Het is positief dat de deelnemers aan dit onderzoek zich over het algemeen redelijk tot zeer veilig voelen; men geeft hun woonomgeving, als het gaat om inbraken, een ruime voldoende (7,7). Ruim de helft (53%) zegt in zijn omgeving niet zoveel te merken van inbraken, een kwart is neutraal, terwijl bijna een op de zes redelijk tot zeer veel merkt van woninginbraken in de omgeving. Staal: “We berichtten eerder van de verhoging van de veiligheid door whatsappgroepen per buurt of straat. Maar dezelfde sociale media brengen ons ook weer eerder op de hoogte van die inbraken bij iemand in de eigen kring. En al is de daling substantieel, er worden nog elke dag 136 inbraken gepleegd. Dat willen we als stichting, maar ook vanuit overheid sterk omlaag brengen. Elke inbraak is er een te veel, vooral ook gezien de grote impact die het heeft op iemands veiligheidsgevoel in de eigen woning. Een inbraak heet niet voor niets een ‘high impact crime’.”

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie. Om zo bij te dragen aan de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie het aantal inbraken en inbraakpogingen substantieel te verlagen. Werd in 2012 nog 91.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan in 2017 was dit gedaald naar 49.500. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei/juni en in november/december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Assa Abloy, Zo Veilig en Yale in nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars.