Coalitie voor Veiligheid nu officieel opgericht

Vijftien belangenorganisaties rond politie, justitie en defensie werken nu officieel samen binnen de zogenoemde Coalitie voor Veiligheid (CVV). Met dit samenwerkingsverband wil men de overheid zo goed mogelijk gevraagd en ongevraagd adviseren over veiligheidsvraagstukken.

De Coalitie voor Veiligheid is opgericht door politievakbond ACP, politievakbond ANPV, vakbond BOA ACP, Justitievakbond Juvox, Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO), Koninklijke Vereniging van Reserve Officieren (KVNRO), Nederlandse Officieren Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR), Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF), Professionele Politieplatform Equipe (voorheen VMHP) en Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM). Deze vakorganisaties organiseren vakmensen op een veelheid aan disciplines en specialiteiten in het veiligheidsdomein.

Officieel
Het bestaan van de Coalitie voor Veiligheid (CvV) werd 30 januari  bekrachtigd met het tekenen van een oprichtingsakte bij de notaris. Daarmee is het samenwerkingsverband van vakorganisaties in de sector publieke veiligheid officieel vastgelegd. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “Defensie, politie, boa, justitie, brandweer en andere disciplines uit de veiligheidssector hebben veel gemeen. We staan voor de veiligheid en hebben een goed beeld van wat daarvoor nodig is. In de Coalitie voor Veiligheid trekken we met elkaar op – daar waar dat in het belang is van onze achterban en de veiligheid van Nederland. We kijken over sectoren en schotten heen, we maken afspraken, zwengelen discussies aan in de media en waarschuwen en adviseren beleidsmakers en andere partijen op het gebied van veiligheid.”

Problemen aankaarten
De organisaties werkten de afgelopen jaren al voorzichtig samen, maar besloten dat nu te formaliseren. Door vanuit verschillende perspectieven in de veiligheidssector naar onderwerpen te kijken denken de organisaties beter en effectiever problemen aan te kunnen kaarten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de gevolgen van de personeelstekorten. Men wil ook meer samenwerken bij de werving van medewerkers, in plaats van deze van elkaar af te pakken. Ook wordt gesproken over de nadelen van de Europese aanbestedingsregels, die volgens de coalitie een negatief effect hebben op de veiligheidssector.