Cao-afspraak: loonkosten gaan 20% omhoog

“Werkgevers in de beveiligingsbranche willen de afgesproken loonsverhoging per 1 januari 2023 niet betalen”, zegt onderhandelaar Erik Honkoop van CNV Vakmensen. “Maar voor ons geldt: afspraak is afspraak. De beveiligers hebben die loonsverhoging keihard nodig.”

In de cao voor de particuliere beveiligingsbranche – zo’n 20.000 werknemers – staan afspraken over een jaarlijkse loonsverhoging van minimaal 2,5%. “Bij een hogere inflatie zouden ook de lonen meestijgen. Het staat zwart-op-wit in de cao waar de beveiligingsbedrijven hun handtekening onder hebben gezet. Maar nu we met zo’n hoge inflatie te maken hebben, krabbelen werkgevers terug”, constateert Honkoop.

Cao-afspraak: lonen gaan 14,5% omhoog
De huidige cao loopt nog tot 1 juli 2023. Volgens de cao krijgen de beveiligers per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 14,5%. Daar bovenop wordt – behalve op Schiphol – de werkweek verkort naar 36 uur, bij gelijkblijvend loon wat een stijging in de loonkosten betekent van nog eens 5,56%. Honkoop: “Dat is een forse loonstijging, die in deze tijd voor de beveiligers bijzonder welkom is. We kunnen ons best voorstellen dat die loonsverhoging voor veel werkgevers pijn doet. Maar dan moeten ze toch echt bij de opdrachtgevers zijn, die moeten dan gewoon meer gaan betalen. In plaats daarvan willen ze nu dat de werknemers het probleem oplossen, maar dat is te makkelijk.” Volgens Honkoop zijn de CNV-leden best bereid afspraken te maken voor bedrijven die in de knel dreigen te raken. “Maar op het aanbod om daarover verder te onderhandelen, willen werkgevers niet ingaan.”

Werkgevers willen loonsverhoging deels uitstellen
De werkgevers hebben de vakbonden gevraagd om de cao open te breken, zegt Honkoop. “Concreet hebben ze voorgesteld om een groot deel van de loonsverhoging, namelijk 6%, niet al in januari te betalen, maar uit te smeren over de komende jaren. We hebben dit voorstel voorgelegd aan onze leden. Maar die voelen daar met een ruime meerderheid niets voor. Ze zijn bang dat van uitstel afstel komt. Of dat die uitgestelde loonsverhoging onderdeel wordt van de onderhandelingen over een nieuwe cao. Kortom, onze leden hebben geen vertrouwen in de toezegging van werkgevers. Een van onze leden zei terecht: ‘Ik kan mijn energierekening ook niet een paar jaar uitstellen.’”

Beveiligers Schiphol zouden hiermee toeslag deels weer inleveren
Voor de beveiligers op Schiphol is het voorstel van de werkgevers helemaal onbegrijpelijk, vindt Honkoop. “Vanwege het enorme personeelstekort hebben we daar juist afgesproken om het uurloon met 2,50 euro te verhogen. Schiphol betaalt die objecttoeslag. Als dit plan van de werkgevers door zou gaan, komt het er in de praktijk op neer dat de Schiphol-beveiligers hun toeslag deels weer inleveren. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn.”
CNV Vakmensen houdt de beveiligingsbedrijven dus nu aan de cao-afspraak. “We hebben dit aan de werkgevers laten weten en aan hen voorgesteld om met een beter bod te komen óf zo snel mogelijk goede afspraken te maken over de nieuwe cao vanaf 1 juli volgend jaar. Het is nu aan de werkgevers om te laten zien dat ze een betrouwbare cao-partner zijn en oog hebben voor hun medewerkers.”

Buitengewoon teleurstellend
De Nederlandse Veiligheidsbranche stelt namens de werkgevers dat drie van de vier partijen en een overgrote meerderheid van de leden van de drie vakbonden hebben ingestemd met de afspraken. Algemeen secretaris Trees van den Broeck vindt het dan ook buitengewoon teleurstellend dat het CNV door het afwijzen van de afspraken voor grote onzekerheid heeft gezorgd bij bedrijven, beveiligers en klanten. “Chaos die simpel voorkomen had kunnen worden als CNV-leden iets meer begrip hadden getoond voor de bijzondere omstandigheden waarin de economie in zijn algemeenheid en beveiligingsbedrijven in het bijzonder zijn terecht gekomen.”

Onduidelijkheid
Het afwijzen van de gemaakte afspraken zorgt volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche niet alleen voor onduidelijkheid over de loonontwikkeling voor bedrijven en werknemers, dus ook voor CNV-leden, maar ook over de wijze waarop de afgesproken arbeidsduurverkorting moet worden geïmplementeerd. Daarnaast zorgt de eenzijdige uitleg van de cao-afspraken door het CNV voor een klimaat waarin het lastig wordt om goede afspraken te maken voor de nabije toekomst. Van den Broeck: “We roepen CNV dan ook op met alle partijen om tafel te gaan en te stoppen met het verkondigen van een eenzijdige boodschap.”