Branche roept op tot hechtere samenwerking met overheid

De Nederlandse Veiligheidsbranche is blij dat het demissionaire kabinet in de Miljoenennota 524 miljoen euro extra uittrekt voor de aanpak van ondermijning en criminaliteitsbestrijding. Wel hoopt men dat kabinet en Tweede Kamer de komende tijd echt werk gaan maken van het versterken van de publiek-private samenwerking tussen overheid (politie) en particuliere beveiligingsbedrijven. 

In een eerste reactie op de kabinetsplannen zegt de branchevereniging begrip te hebben voor het feit dat het kabinet in de huidige omstandigheden met een ‘beleidsarme’ begroting is gekomen. In de begroting wordt structureel geld vrijgemaakt voor de Platforms Veilig Ondernemen, waarin politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en de ondernemers samenwerken aan veiligheidsproblemen. Daar moet het echter niet bij blijven. Goede tools om preventief te kunnen acteren tegen criminaliteit, zoals informatie-uitwisseling, blijven een punt van aandacht, aldus de branchevereniging.

Nieuwe wet
Verder roept de branchevereniging kabinet en Kamer op om nu echt haast te maken met vernieuwing van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR), die uit 1997 dateert en zodanig verouderd is dat zowel de politie als beveiligingsbedrijven er veel last van hebben. Zoals het er nu uitziet, zal de nieuwe WPBR in 2022 worden ingediend bij de Tweede Kamer.