Beveiligingsbranche kan meer taken van politie overnemen

De particuliere beveiligingsbranche kan in Nederland meer taken van de politie overnemen. Dat vindt althans de Nederlandse Veiligheidsbranche. Volgens de branchevereniging kan op die manier de politie zich focussen op ‘taken waarvoor bevoegdheden en bewapening nodig zijn’.

Dit heeft Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, gezegd in Rome tijdens de viering van het 30-jarig jubileum van CoESS, de Europese federatie van 23 brancheorganisaties van beveiligingsbedrijven uit 18 landen. Van der Steur zei “zeker niet ontevreden” te zijn over de samenwerking in Nederland tussen alle partijen die bij veiligheid betrokken zijn. Maar juist omdat de politie wordt geconfronteerd met ernstige vormen van zware criminaliteit en vaak gebrek aan capaciteit, zou uitbesteding een oplossing kunnen bieden. “Denk daarbij aan de zorg voor arrestanten, baliewerkzaamheden, het verwerken van aangiftes, het opstellen van meetapparatuur voor snelheidsmetingen van voertuigen, het uitvoeren van alcoholcontroles en dergelijke.”

Vertrouwen
Belangrijk is volgens Van der Steur dat partijen elkaar vertrouwen, dat ze ervaring opdoen met samenwerking en dat wet- en regelgeving het uitwisselen van noodzakelijke gegevens mogelijk maakt. Tegelijkertijd pleit de voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche voor blijvende professionalisering van de branche. Weliswaar heeft een bedrijf een vergunning nodig van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te kunnen starten als beveiligingsorganisatie, maar het zou volgens Van der Steur beter zijn als ook het hebben van het keurmerk Beveiliging voor vergunningverlening en voor samenwerking verplicht wordt gesteld. “Een beveiligingsbedrijf met een keurmerk? Daar kun je prima zaken mee doen.”