Beveiligers verdienen soms ook voorrang bij vaccinatie

Als politie en BOA’s voorrang krijgen bij de vaccinatie tegen COVID-19, dan zouden daarbij ook beveiligers meegenomen moeten worden. Dat schrijft de Nederlandse Veiligheidsbranche in een brief aan de ministers De Jonge (Volksgezond, Welzijn en Sport) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De brief is ook ondertekend door Schoonmakend Nederland en heeft betrekking op beveiligers en schoonmakers die in zorginstellingen werken of op andere plaatsen waar contact met het publiek onvermijdelijk is. Net als zorgpersoneel verdienen ook schoonmakers en beveiligers die in de zorginstellingen werken voorrang bij de vaccinatie, vinden de brancheverenigingen van beide beroepsgroepen.

Luchthavens, winkels en zorginstellingen
“Voor veel beveiligers geldt dat zij door hun beveiligingstaak geen anderhalve meter afstand in acht kunnen nemen en daardoor direct in aanraking kunnen komen met mogelijk met corona besmette personen”, zeggen de beide organisaties. “Te denken valt aan bijvoorbeeld beveiliging van luchthavens (veiligheidsfouillering) en winkelbeveiliging (aanspreken van mensen op naleving van coronamaatregelen en het aanhouden van winkeldieven).”

Kwetsbare personen
Ook in zorginstellingen moet oog zijn voor de positie van beveiligers en schoonmakers. Zij hebben dag in dag uit contact met kwetsbare personen en hun mantelzorgers, aldus de brief. “Ook hier is het van belang deze beroepsgroepen mee te nemen in de vaccinatieronde, zodat zij niet een blijvend risico vormen op overdragen van besmetting.”
Ten aanzien van schoonmakers wijzen de briefschrijvers er verder op dat deze bijvoorbeeld op IC’s een groot risico lopen in aanraking te komen met het coronavirus. “Dat pleit ervoor dat ook zij moeten horen bij de eerste beroepsgroepen die ingeënt worden.”