Beveiligers verdienen ook extra bescherming tegen agressie

Net als ambulancemedewerkers, brandweerlieden en politiemensen verdienen ook medewerkers van beveiligingsbedrijven een betere bescherming tegen agressie en geweld. Dit zegt de Nederlandse Veiligheidsbranche in reactie op het voorstel van het kabinet om bij elke vorm van geweld tegen personen die een publieke taak uitoefenen geen taakstraf meer mogelijk te maken.

Dit verbod geldt nu alleen voor bepaalde geweld- en zedenmisdrijven. “Beveiligers kunnen, net als andere functionarissen belast met een publieke taak, slachtoffer worden van agressie en geweld”, zo zegt Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. “De praktijk is helaas dat beveiligers nog niet automatisch dezelfde behandeling krijgen als de in het wetsvoorstel genoemde hulpverleners. Dat is niet uit te leggen; beveiligers werken herkenbaar in uniform en hebben een wettelijk omschreven beveiligingstaak. Het gaat vaak om beveiligers die werken voor een gemeente en/of overheid. Ook die 30.000 functionarissen verdienen rechtvaardige bescherming tegen geweldplegers.”

Zeer terecht
De Nederlandse Veiligheidsbranche vindt het overigens zeer terecht dat functionarissen die bij een publieke taak worden geconfronteerd met agressie en geweld, beter worden beschermd. Ze pleit er echter voor de beveiligers toe te voegen aan de in het wetsvoorstel genoemde beroepsgroepen (politie, brandweer en ambulancemedewerkers). De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden met beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking tot personen, objecten en bedrijfsvoering.