Achterbannen stemmen in met nieuwe CAO-afspraken

Vrijdag is bekend geworden dat de achterbannen van de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV Beveiliging, CNV Vakmensen en De Unie Security vóór de nieuwe cao-afspraken zijn.

Partijen hebben op 13 februari jongstleden afspraken gemaakt over het openbreken en verlengen van de cao Particuliere Beveiliging. Deze afspraken zijn ter stemming voorgelegd aan de achterbannen van de werkgevers- en werknemerspartijen. Nu de achterbannen positief gestemd hebben over de afspraken, zal een redactiecommissie van partijen aan de slag gaan met de aanpassing van de cao-tekst. Partijen zullen een verzoek doen tot algemeen verbindend verklaring van de aangepaste cao bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.